Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego, macierzy dyskowej – typ1 oraz oprogramowania

Otwarcie ofert: 03.12.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/19124/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 30 października 2020 o godz. 12.00 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 30 października 2020 o godz. 12.00 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 13.24 Radosław Jankowski