Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Rozbudowa oraz modernizacja spektrometru fotoelektronów rentgenowskich (XPS) oraz dostarczenie, instalacja i uruchomienie hemisferycznego analizatora energii

Otwarcie ofert: 24.11.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/18824/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 23 października 2020 o godz. 11.41 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 kwietnia 2021 o godz. 09.51 Janusz Skrzyński