Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z macierzą dyskową do przechowywania danych oraz urządzeń wielofunkcyjnych kopiujących do obsługi procesu dydaktycznego

Otwarcie ofert: 06.05.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/13182/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 3 kwietnia 2020 o godz. 10.39 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 3 kwietnia 2020 o godz. 10.42 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 3 kwietnia 2020 o godz. 10.43 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 10.27 Janusz Skrzyński