Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawę nośników danych oraz akcesoriów komputerowych"

Otwarcie ofert: 20.04.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/12725/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 18 marca 2020 o godz. 15.26 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 22 grudnia 2020 o godz. 11.03 Radosław Jankowski