Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, zestawu startowego FPGA oraz oprogramowania” Otwarcie ofert: 18.08.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby laboratorium oraz wydziału” CPV: 30213000-5, 30211000-1, 30213100-6, 30214000-2, 30231300-0, 32324600-6, 30237000-9, 30232100-5 Otwarcie ofert: 11.08.2020r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Opracowanie, wykonanie i wdrożenie mobilnej aplikacji nawigacyjnej dla terenu kampusu WAT  z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, opracowanej w środowisku And…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na: „Doposażenie kotłowni gazowej wraz z dostosowaniem instalacji c.o. do zwiększonych parametrów mocy grzewczej w dwóch uniwersalnych boiskach zadaszonych halami sportowymi typu namiotowego”   …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ PROFESJONALNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODKÓW MYJĄCYCH” CPV: 39830000-9 Otwarcie ofert: 22.07.2020r., 04.08.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę sprzętu gastronomicznego oraz wyposażenia dla stołówek wojskowych i restauracji” Otwarcie ofert: 11.08.2020r., godz. 10:00 CPV: 39220000-0 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy z…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na: „Dostawę wyrobów wędliniarskich drobiowych i konserw drobiowych” Otwarcie ofert: 10.08.2020r., godz. 10:00 CPV: 15131000-5 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: htt…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę Aparatury NB do laboratorium materiałów sorpcyjnych do zastosowań w analityce” CPV: 38432200-4; 38433000-9; 42665000-5 Otwarcie ofert: 07.07.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośr…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: „Dostawę wyposażenia pracowni detektorów jonizacyjnych” CPV: 38433000-9; 38432200-4; 42123100-8; 38740000-4; 42113161-0 Otwarcie ofert: 06.07.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na: "Dostawa specjalistycznego sprzętu do wyposażenia laboratorium pierwszej pomocy, rehabilitacji i biomechaniki żołnierza" CPV: 38540000-2 Otwarcie ofert: 03.07.2020r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za…