Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

Dostawę sprzętu gastronomicznego oraz wyposażenia dla stołówek wojskowych i restauracji

Otwarcie ofert: 11.08.2020r., godz. 10:00

CPV: 39220000-0

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15653/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 3 lipca 2020 o godz. 12.30 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 24 listopada 2020 o godz. 12.23 Robert Drygas