Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawa sprzętu komputerowego i biurowego, zestawu startowego FPGA oraz oprogramowania

Otwarcie ofert: 18.08.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15860/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 lipca 2020 o godz. 12.25 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 10.14 Janusz Skrzyński