Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawę wyposażenia pracowni detektorów jonizacyjnych”

CPV: 38433000-9; 38432200-4; 42123100-8; 38740000-4; 42113161-0

Otwarcie ofert: 06.07.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15410/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 czerwca 2020 o godz. 11.41 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2021 o godz. 08.17 Radosław Jankowski