Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Opracowanie, wykonanie i wdrożenie mobilnej aplikacji nawigacyjnej dla terenu kampusu WAT  z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, opracowanej w środowisku Android oraz iOS wraz ze świadczeniem usług serwisowych i wsparcia technicznego aplikacji"

CPV: 72400000-4

Otwarcie ofert: 31.07.2020r., 04.08.2020r. godz. 14:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15771/details

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 9 lipca 2020 o godz. 12.11 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 29 lipca 2020 o godz. 15.08 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 24 listopada 2020 o godz. 12.23 Robert Drygas