Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na:

„Doposażenie kotłowni gazowej wraz z dostosowaniem instalacji c.o.
do zwiększonych parametrów mocy grzewczej w dwóch uniwersalnych boiskach zadaszonych halami sportowymi typu namiotowego”

 

CPV: 45453000-7, 45331000-6, 45311000-0, 45310000

Otwarcie ofert: 27.07.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15731/details

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 8 lipca 2020 o godz. 10.11 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 26 stycznia 2021 o godz. 08.41 Agnieszka Szymaniak