Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI ORAZ PROFESJONALNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODKÓW MYJĄCYCH”

CPV: 39830000-9

Otwarcie ofert: 22.07.2020r., 04.08.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15712/details

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 8 lipca 2020 o godz. 08.58 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 17 lipca 2020 o godz. 09.12 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 26 stycznia 2021 o godz. 08.41 Agnieszka Szymaniak