Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawę wyrobów wędliniarskich drobiowych i konserw drobiowych”

Otwarcie ofert: 10.08.2020r., godz. 10:00

CPV: 15131000-5

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15486/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 29 czerwca 2020 o godz. 19.52 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 23 grudnia 2020 o godz. 09.15 Justyna Kluza-Kajka