Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń na potrzeby laboratorium oraz wydziału”

CPV: 30213000-5, 30211000-1, 30213100-6, 30214000-2, 30231300-0, 32324600-6, 30237000-9, 30232100-5

Otwarcie ofert: 11.08.2020r. 17.08.2020r., godz. 10:00 11:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15823/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 10 lipca 2020 o godz. 13.04 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 10 sierpnia 2020 o godz. 08.43 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2021 o godz. 09.10 Radosław Jankowski