Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

"Dostawa specjalistycznego sprzętu do wyposażenia laboratorium pierwszej pomocy,
rehabilitacji i biomechaniki żołnierza"

CPV: 38540000-2

Otwarcie ofert: 03.07.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/15303/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 22 czerwca 2020 o godz. 10.49 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 08.15 Weronika Popielarczyk