Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa pojazdów silnikowych”   Otwarcie ofert: 31.10.2019 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Wyjaśnienie nr 2 i zmiana nr 1 tre…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę artykułów biurowych i drobnego sprzętu biurowego" CPV: 18937000-6, 24113200-1, 24910000-6, 30125100-2, 30141200-1, 30141300-2, 30190000-7, 30191140-7, 30192000-1, 30192100-2, 30192121-5, 30192122-2, 3019…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę i załadunek (serwis) materiałów do stanowiska MBE Riber 21 DZ" CPV 24950000-8, 38437000-7, 79571000-7 Otwarcie ofert: 24.10.2019 r., o godzinie: 10:30 Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ KRIOSTATU HELOWEGO" CPV 38400000-9 Otwarcie ofert: 24.10.2019 r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Szycie i dostawę 80 kompletów umundurowania kompanii honorowej oraz pocztów sztandarowych i flagowych WAT" CPV: 98393000-4 Otwarcie ofert: 29.10.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o …

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Okresowe przeglądy konserwacyjne i naprawa drzwi przeciwpożarowych zamontowanych w budynkach Wojskowej Akademii Technicznej” CPV: 75251110-4 Otwarcie ofert: 28.10.2019 r.  godz. 10:00  …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ OSCYLOSKOPÓW CYFROWYCH, AUTOMATYCZNEJ STACJI DO MONTAŻU/DEMONTAŻU UKŁADÓW BGA W OSŁONIE AZOTU, ZESTAWU STACJI NAPRAWCZEJ W POSTACI STACJI SERWISOWEJ, STANOWISKA DO MONTAŻU I DIAGNOSTYKI UKŁADÓW ELE…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę zestawu stanowisk do badań ogniw fotowoltaicznych" CPV: 38000000-5, 30200000-1 Otwarcie ofert: 18.10.2019r., godz. 10:00     Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwar…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę przyrządów do badania materiałów budowlanych" CPV: 38540000-2 Otwarcie ofert: 21.10.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia …

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę środków kosmetycznych” CPV: 33631600-8 Otwarcie ofert: 15.10.2019 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informacja z otwarcia ofert Wyjasnienie nr 2 t…