Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ CENTRUM INNOWACJI WYDZIAŁU CYBERNETYKI” CPV: 71220000-6 Otwarcie ofert: 11.04.2019r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za po…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa oprogramowania narzędziowego i specjalistycznego do nauki budowy i użycia uzbrojenia i sprzętu wojskowego” CPV 48000000-8 Otwarcie ofert: 15.03.2019 r. godz. 10:30 Postępowanie prowad…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWĘ SPRZĘTU, NARZĘDZI, OPROGRAMOWANIA, WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI DO PROTOTYPOWANIA” CPV 22462000-6, 31213000-2, 32236000-6, 30230000-0, 39230000-3, 48000000-8 Otwarcie ofert: 15.03.2019 r. godz…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: "Dostosowanie budynku nr 100 do obowiązujących przepisów ppoż. -  wykonanie pionów instalacji hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń nr 056 i 058" Otwarcie ofert: 19.03.2019r. godz 10:00 Pos…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego” CPV: 30213100-6, 30214000-2 Otwarcie ofert: 02.04.2019 r. godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ez…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawa produktów mrożonych" Otwarcie ofert: 07.03.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Wykonanie i przeprowadzenie testów dedykowanych modułów detekcyjnych na potrzeby demonstratora łącza hybrydowego FSO/RF” Otwarcie ofert: 01.03.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Druk broszur,  ulotek, materiałów poligraficznych" CPV: 22100000-1 Otwarcie ofert: 20.02.2019r., godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na :   "Dostawę sejfów"   Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 Projekt umowy - załącznik nr 2 Oferta Klauzula RODO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Zabezpieczenie logistyczne organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej - XIV ogólnopolska konferencja Tytan i jego stopy" CPV: 55120000-7 Otwarcie ofert: 12.02.201…