Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Wykonanie i przeprowadzenie testów dedykowanych modułów detekcyjnych na potrzeby demonstratora łącza hybrydowego FSO/RF”

Otwarcie ofert: 01.03.2019r. godz 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 22 lutego 2019 o godz. 12.37 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.38 Justyna Kluza-Kajka