Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę stanowiska do pomiaru odporności urządzeń na zaburzenia promieniowane o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 40 GHz” Otwarcie ofert: 23.12.2019 08.01.2020r.…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ URZĄDZEŃ NA POTRZEBY PROJEKTU BADAWCZEGO" CPV: 30213000-5, 32250000-5, 32324600-6, 30213200-7, 30232110-8, 30232140-7, 38652100-1, 30213300-8, 30213100-6, 32250000-5, 30232110-8 Otwarcie ofert: 28.11.201…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawę i załadunek (serwis) materiałów do stanowiska MBE Riber 21 DZ" CPV 24950000-8, 38437000-7, 79571000-7 Otwarcie ofert: 25.11.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Info…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Wykonanie rozprężalni gazu oraz wentylacji w laboratorium badawczym w budynku nr 71 w formule „zaprojektuj i wykonaj”   Otwarcie ofert: 03.12.2019 r.   godz 10:00   Pliki do pobrania…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ SONDY MIKROSKOPOWEJ Z OPROGRAMOWANIEM DO BADANIA PROCESÓW KRYSTALIZACJI" CPV 38514000-1 Otwarcie ofert: 26.11.2019 r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwar…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "DOSTAWĘ KOMPLETNEGO ZESTAWU, MODEL DTS 140NVIS, DO POMIARU RADIANCJI I LUMINANCJI NVIS ZGODNIE Z NORMĄ MIL-L-85762A/MIL-STD-3009 WRAZ ZE SZKOLENIEM" CPV: 38540000-2, 60161000-4, 79131000-1, 80511000-9 Otwarcie …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę samochodu dostawczego" CPV: 34110000-1   Otwarcie ofert: 22.11.2019r., godz. 11:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert Załącznik nr 4 - Projekt umo…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU NR 15 DLA POTRZEB KUCHNI I STOŁÓWKI WOJSKOWEJ NR 3” CPV: 71221000-6, 71248000-8 Otwarcie ofert: 29.11.2019r…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę części samochodowych, akcesoriów, warsztatowych środków  materiałowych, materiałów technicznych samochodowych i narzędzi specjalistycznych" CPV: 09211000-1, 19511200-3, 24513000-3, 29130000-9, 291…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „KOMPLEKSOWY REMONT I PIĘTRA MIĘDZY WEJŚCIEM A I B W BUDYNKU NR 100 W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” CPV:45310000-3, 45331000-6, 45214000-0, 45000000-7, 71220000-6 Otwarcie ofert: 22.11.2019…