Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA ROZBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ BUDYNKU NR 15
DLA POTRZEB KUCHNI I STOŁÓWKI WOJSKOWEJ NR 3”

CPV: 71221000-6, 71248000-8

Otwarcie ofert: 29.11.2019r., godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 13 listopada 2019 o godz. 14.53 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 18 listopada 2019 o godz. 12.55 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 21 listopada 2019 o godz. 14.09 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 29 listopada 2019 o godz. 11.14 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 10 grudnia 2019 o godz. 09.54 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 26 stycznia 2021 o godz. 08.38 Agnieszka Szymaniak