Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "SPEKTROFOTOMETR UV-vis-NIR Z WYPOSAŻENIEM DO BADAŃ MATERIAŁOWYCH ORAZ KONTROLI JAKOŚCI NANOMATERIAŁÓW, WARSTW I CIENKICH POWŁOK" CPV 33114000-2, 38433000-9, 38433300-2, 31640000-4, 38430000-8, 38432000-2, 38500000-0, 3854…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „Modernizacja technologii basenu” CPV: 45000000-7, 45331000-6, 45310000-3 Otwarcie ofert: 08.10.2019 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „OKRESOWA KONTROLA, KONSERWACJA I NAPRAWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH: SPALINOWYCH I WENTYLACYJNYCH ORAZ INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKACH WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ” CPV: 90915000-4 O…

  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa trzech zestawów Javad Triumph-2 oraz trzech zestawów Javad Triumph-1M” CPV: 38410000-2 Otwarcie ofert: 01.10.2019 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze of…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWA KOMORY SPRĘŻENIA BADAWCZEGO HIPERDŹWIĘKOWEGO UKŁADU MIOTAJĄCEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ WYKONAWCZĄ" CPV 38540000-2 Otwarcie ofert: 22.08.2019 r., o godzinie: 11:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY PRAC BADAWCZYCH" CPV 30213100-6, 30214000-2 Otwarcie ofert: 14.08.2019 r., o godzinie: 11:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawa komputerów, urządzeń i podzespołów  komputerowych oraz oprogramowaniana potrzeby realizacji projektów badawczych realizowanych przez Instytut Telekomunikacji WEL"   Otwarcie ofert: 08.08.2019r., o godzinie: 10:0…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ SAMOLOTU BEZZAŁOGOWEGO Z GŁOWICĄ MAPUJĄCĄ Z APARATEM, Z UKŁADEM ELEKTRONICZNEGO WTRYSKU PALIWA, SKRZYNIA TRANSPORTOWA ORAZ SZKOLENIE PRODUKTOWE" CPV 34711200-6 Otwarcie ofert: 14.06.2019r., o godzinie: 10:00 Pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra kaliskiego 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na : "Dostawę gazów technicznych"   Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy Oferta Klauzula RODO…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra kaliskiego 2, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na : "Dostawę naturalnej wody źródlanej wraz z urządzeniami do dystrybucji"   Pliki do pobrania: Zapytanie ofertowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt umowy Oferta Klauzula RODO…