Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę aparatury laboratoryjnej” Otwarcie ofert: 05.04.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mebli i wyposażenia” Otwarcie ofert: 30.04.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ MATERIAŁÓW DO MIKROMACIERZY" CPV: 33124130-5, 33696300-8, 33792000-8 Otwarcie ofert: 03.04.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszen…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa wody mineralnej, soków oraz napojów gazowanych i niegazowanych” CPV 15321000-4 Otwarcie ofert: 10.04.2019 r. godz. 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowe…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza postępowanie na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 euro na: USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA ORAZ TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZEZ SUFO NA RZECZ  WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO  Otwarcie ofert: …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby rozbudowy sieci w budynku 100”   Otwarcie ofert: 25.04.2019 r.   godz. 10:00   Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mleka i przetworów mlecznych” Otwarcie ofert: 16.04.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI” CPV: 39830000-9, 39832000-3, 39811000-0, 39831000-6, 39831200-8, 39831210-1, 39831240-0, 39811300-3, 39831300-9, 33631200-4, 39525800-0, 24452000-7, 24456000-5, 42912310-…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę wyposażenia środowiska wytwórczego do realizacji projektu badawczego” Otwarcie ofert: 17.04.2019r. godz 12:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adres…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA PRZYŁĄCZA I SIECI CIEPŁOWNICZE WRAZ Z MODERNIZACJĄ WĘZŁÓW CIEPLNYCH W BUDYNKU WAT" CPV: 71220000-6, 71321200-6, 71221000-3, 71240000-2, 7…