Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza postępowanie na usługi społeczne o wartości powyżej 750 000 euro na:

USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA ORAZ TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH PRZEZ SUFO NA RZECZ
 WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 

Otwarcie ofert: 10.04.2019 r.   godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 22 marca 2019 o godz. 14.29 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 22 marca 2019 o godz. 14.32 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.35 Teresa Lewczuk