Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę aparatury laboratoryjnej”

Otwarcie ofert: 05.04.2019r. godz 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 27 marca 2019 o godz. 14.32 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 13.08 Radosław Jankowski