Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawa wody mineralnej, soków oraz napojów gazowanych i niegazowanych”

CPV 15321000-4

Otwarcie ofert: 10.04.2019 r. godz. 11:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 marca 2019 o godz. 14.06 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.00 Weronika Popielarczyk