Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu biurowego, RTV i AGD” Otwarcie ofert: 22.02.2019r. godz 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Usługa przedłużenia 21 licencji i obsługi technicznej na oprogramowanie Proteus na okres 3 lat" CPV: 48000000-8 Otwarcie ofert: 20.02.2019r., o godzinie: 11:00   Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego” Otwarcie ofert: 19.02.2019r. 25.02.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawi…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę emisjometru” Otwarcie ofert: 15.02.2019r. godz 11:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę drobnego sprzętu kuchenno-stołowego oraz wyposażenia i urządzeń dla stołówek i restauracji Wojskowej Akademii Technicznej” Otwarcie ofert: 15.02.2019r. 19.02.2019r. godz 10:00 Post…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „ZESTAW DO BADANIA SYSTEMU ZOBRAZOWANIA INFORMACJI W POJEŹDZIE SZYNOWYM WRAZ Z MONTAŻEM” Otwarcie ofert: 12.02.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Usługa konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż.i systemów oddymiania w budynkach WAT” CPV: 75251110-4 Otwarcie ofert: 18.02.2019 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania: Postępowa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawa Prism Coupler z wyposażeniem" CPV: 30216120-3, 38624000-5, 38636000-2 Otwarcie ofert: 22.02.2019r., o godzinie: 10:00   Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o Zamó…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Druk dyplomów ukończenia studiów" CPV: 79800000-2 Otwarcie ofert: 24.01.2019r., godz. 12:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z ot…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „OPROGRAMOWANIE FIRMY MATHWORKS – LICENCJA TOTAL ACADEMIC HEADCOUNT (WIDE-CAMPUS LICENSE) W WERSJI ALL PRODUCTS” Otwarcie ofert: 31.01.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednict…