Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „ZESTAW DO BADANIA SYSTEMU ZOBRAZOWANIA INFORMACJI W POJEŹDZIE SZYNOWYM WRAZ Z MONTAŻEM” Otwarcie ofert: 12.02.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Usługa konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż.i systemów oddymiania w budynkach WAT” CPV: 75251110-4 Otwarcie ofert: 18.02.2019 r.   godz. 10:00   Pliki do pobrania: Postępowa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Dostawa Prism Coupler z wyposażeniem" CPV: 30216120-3, 38624000-5, 38636000-2 Otwarcie ofert: 22.02.2019r., o godzinie: 10:00   Pliki do pobrania: Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o Zamó…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 zamieszcza informację dotyczącą postępowania w trybie zapytanie o cenę, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Druk dyplomów ukończenia studiów" CPV: 79800000-2 Otwarcie ofert: 24.01.2019r., godz. 12:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z ot…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „OPROGRAMOWANIE FIRMY MATHWORKS – LICENCJA TOTAL ACADEMIC HEADCOUNT (WIDE-CAMPUS LICENSE) W WERSJI ALL PRODUCTS” Otwarcie ofert: 31.01.2019r. godz 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednict…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „REMONT RZUTNI GRANATEM W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45200000-9, 45216200-6, 45310000-3, 71221000-3 Otwarcie ofert: 08.02.2019 r.,  godz 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o …

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "Usługa przedłużenia 21 licencji i obsługi technicznej na oprogramowanie Proteus na okres 3 lat" CPV: 48000000-8 Otwarcie ofert: 28.01.2019r., o godzinie: 10:00   Pliki do pobrania: Zawiadomienie o unieważnieniu Info…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: REMONT BUDYNKU NR 43 WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 71220000-6, 45213000-3, 45331000-6, 45310000-3 Otwarcie ofert: 12.02.2019r. , godz. 1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU NR 64 NA POTRZEBY WARTOWNI DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ” CPV: 45400000-1, 45312200-9, 45331200-8, 45317000-2, 45400000-1…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę artykułów papierniczych” CPV:   22114200-4, 22815000-6, 22816000-3, 22816100-4, 22816300-6, 22831000-4, 22850000-3, 22851000-0, 22852100-8, 22900000-9, 30190000-7, 30191130-4, 30192500-6,…