Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę sprzętu komputerowego i biurowego”

Otwarcie ofert: 19.02.2019r. 25.02.2019r. godz 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 lutego 2019 o godz. 12.59 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 19 lutego 2019 o godz. 08.35 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 13.09 Radosław Jankowski