Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawę emisjometru”

Otwarcie ofert: 15.02.2019r. godz 11:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 8 lutego 2019 o godz. 09.53 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.01 Weronika Popielarczyk