Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„OPROGRAMOWANIE FIRMY MATHWORKS – LICENCJA TOTAL ACADEMIC HEADCOUNT (WIDE-CAMPUS LICENSE) W WERSJI ALL PRODUCTS”

Otwarcie ofert: 31.01.2019r. godz 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 23 stycznia 2019 o godz. 09.47 Irena Zapała
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.05 Robert Górecki