Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„ZESTAW DO BADANIA SYSTEMU ZOBRAZOWANIA INFORMACJI W POJEŹDZIE SZYNOWYM WRAZ Z MONTAŻEM”

Otwarcie ofert: 12.02.2019r. godz 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 lutego 2019 o godz. 09.30 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.04 Robert Górecki