Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Usługa konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż.i systemów oddymiania w budynkach WAT”

CPV: 75251110-4

Otwarcie ofert: 18.02.2019 r.   godz. 10:00

 

Pliki do pobrania:

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 1 lutego 2019 o godz. 13.22 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 1 lutego 2019 o godz. 13.23 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 11.55 Janusz Skrzyński