Baner BIP

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE W ROKU 2019

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Uzupełnienie planu postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa,  ul. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę ciast i wyrobów ciastkarskich” CPV: 15812000-3 Otwarcie ofert: 11.12.2019r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogłoszenia…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ DIOD LASEROWYCH Z WYJŚCIEM ŚWIATŁOWODOWYM" CPV 31712348-1 Otwarcie ofert: 06.12.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zam…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza zamówienie z dziedziny nauki na: "DOSTAWĘ ZASILACZY LABORATORYJNYCH DO DIOD LASEROWYCH" CPV 31710000-6 Otwarcie ofert: 05.12.2019r., o godzinie: 10:00 Pliki do pobrania Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o zam…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Dostawę papieru oraz okładek do urządzeń oprawiających dokumenty" CPV: 22420000-0, 22852100-8, 22852100-8, 22852100-8, 22992000-0, 22993000-7, 22993200-9, 30145100-8, 30192340-6, 30197620-8, 30197630-1, 30197644…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę sprzętu video i foto wraz z akcesoriami” CPV: 32333200-8; 32351000-8; 38650000-6 Otwarcie ofert: 05.12.2019 r.   godz. 11:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze Informa…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości powyżej 221 000 euro na: „Dostawę mięsa oraz wyrobów wędliniarskich” Otwarcie ofert: 03.01.2020r.  godz. 10:00 Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa,  ul. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawę odczynników chemicznych” CPV: 24000000-4 Otwarcie ofert: 05.12.2019r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu Informacja z otwarcia ofert Pełna wersja ogłoszenia Pełna…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na: „ADAPTACJA POMIESZCZENIA W BUDYNKU NR 70 NA PORTIERNIĘ” CPV:45400000-1 Otwarcie ofert: 09.12.2019r., godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o wyborze oferty INFORMACJA Z OTWARCIA…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na: „Dostawa podnośnika koszowego” CPV: 34144400-2 Otwarcie ofert: 29.11.2019 r.  godz. 10:00   Pliki do pobrania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Informacja z otwarcia ofert Wyja…

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 221 000 euro na: "Okresowe przeglądy konserwacyjne i naprawa drzwi przeciwpożarowych zamontowanych w budynkach Wojskowej Akademii Technicznej" CPV: 75251110-4 Otwarcie ofert: 06.12.2019r., godz. 10:00 Pliki do pobrania: Za…