Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę mięsa oraz wyrobów wędliniarskich”

Otwarcie ofert: 03.01.2020r.  godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/10007/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 26 listopada 2019 o godz. 10.54 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2021 o godz. 12.44 Justyna Kluza-Kajka