Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę mebli i wyposażenia”

Otwarcie ofert: 30.04.2019r. godz 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 26 marca 2019 o godz. 11.33 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 30 lipca 2019 o godz. 09.10 Robert Górecki