Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

„Modernizacja technologii basenu”

CPV: 45000000-7, 45331000-6, 45310000-3

Otwarcie ofert: 08.10.2019 r.   godz. 10:00

 

Pliki do pobrania

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 23 września 2019 o godz. 11.37 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 23 września 2019 o godz. 11.40 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 1 października 2019 o godz. 12.24 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 1 października 2019 o godz. 12.27 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 3 października 2019 o godz. 09.43 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 8 października 2019 o godz. 11.37 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 14 października 2019 o godz. 14.01 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 10.34 Janusz Skrzyński