Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę stanowiska do pomiaru odporności urządzeń na zaburzenia promieniowane o częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 2 MHz do 40 GHz”

Otwarcie ofert: 23.12.2019 08.01.2020r.  godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/9953/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 20 listopada 2019 o godz. 14.54 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 20 grudnia 2019 o godz. 14.07 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 27 kwietnia 2020 o godz. 13.03 Radosław Jankowski