Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

"Dostosowanie budynku nr 100 do obowiązujących przepisów ppoż. -  wykonanie pionów instalacji hydrantowej oraz dostosowanie pomieszczeń nr 056 i 058"

Otwarcie ofert: 19.03.2019r. godz 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 1 marca 2019 o godz. 14.13 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 1 marca 2019 o godz. 14.14 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 13.09 Radosław Jankowski