Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„Dostawa oprogramowania narzędziowego i specjalistycznego do nauki budowy i użycia uzbrojenia i sprzętu wojskowego”

CPV 48000000-8

Otwarcie ofert: 15.03.2019 r. godz. 10:30

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 5 marca 2019 o godz. 10.52 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.37 Justyna Kluza-Kajka