Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro na:

„Dostawę sprzętu komputerowego”

CPV: 30213100-6, 30214000-2

Otwarcie ofert: 02.04.2019 r. godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 27 lutego 2019 o godz. 12.31 Janusz Skrzyński
Artykuł został zmieniony 14 czerwca 2019 o godz. 12.30 Janusz Skrzyński