Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, skr. poczt. 50 ul. Gen. Witolda Urbanowicza 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro na:

„DOSTAWĘ SPRZĘTU, NARZĘDZI, OPROGRAMOWANIA, WYPOSAŻENIA I CZĘŚCI DO PROTOTYPOWANIA”

CPV 22462000-6, 31213000-2, 32236000-6, 30230000-0, 39230000-3, 48000000-8

Otwarcie ofert: 15.03.2019 r. godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 marca 2019 o godz. 09.12 Robert Górecki
Artykuł został zmieniony 11 czerwca 2019 o godz. 12.04 Robert Górecki