Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 5 548 000 euro na:

"Remont pomieszczeń laboratoryjnych w budynku nr 14 wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w formule „zaprojektuj i wykonaj"

CPV: 71000000-8, 45000000-7, 45330000-9, 45310000-3

Otwarcie ofert: 17.01.2020r, godz. 10:00

Pliki do pobrania:

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 2 stycznia 2020 o godz. 11.56 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 10 stycznia 2020 o godz. 12.09 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 17 stycznia 2020 o godz. 11.14 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 27 lutego 2020 o godz. 11.54 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 27 kwietnia 2020 o godz. 13.06 Radosław Jankowski