Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„DOSTAWA ŚRODKÓW HIGIENY ORAZ KOSMETYCZNYCH

Otwarcie ofert: 21.12.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/20600/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 9 grudnia 2020 o godz. 10.46 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 13.44 Agnieszka Szymaniak