Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawa sprzętu biurowego i RTV"

CPV: 32324400-4, 38651000-3,30174000-9, 32340000-8, 42994230-1,
38653110-1, 30191400-8, 38650000-6, 38651100-4, 09211000-1, 32331200-4,
32351000-8, 32324600-6, 32300000-6, 18939000-0, 32342400-6, 32342000-2

 

Otwarcie ofert:   18.12.2020 r godz. 11:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem: https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/20605/details

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 9 grudnia 2020 o godz. 11.26 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 13.13 Weronika Popielarczyk