Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Usługi konserwacji i naprawy elektrycznych systemów ppoż. i systemów oddymiania w budynkach WAT”

CPV: 75251110 - 4

Otwarcie ofert: 22.12.2020 r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/20688/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 10 grudnia 2020 o godz. 13.30 Justyna Kluza-Kajka
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 13.12 Justyna Kluza-Kajka