Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 350 000 euro na:

 „Wykonanie zasilania do budynków nr 20 i 23 w celu zainstalowania przeciwpożarowych wyłączników prądu
oraz wymiany rozdzielni głównych w budynku nr 20 w formule „zaprojektuj i wykonaj”

Otwarcie ofert: 11.01.2021r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/20733/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 11 grudnia 2020 o godz. 11.07 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 13.43 Agnieszka Szymaniak