Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawa słodyczy"

CPV: 03222100-4, 03222115-2, 03222331-2, 15312300-1,

15820000-2, 15842000-2, 15842220-0, 15842300-5

 

Otwarcie ofert:   17.12.2020 r godz. 11:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/20481/details

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 7 grudnia 2020 o godz. 11.32 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 13.13 Weronika Popielarczyk