Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„USŁUGA KONSERWACJI I NAPRAWY DŹWIGÓW OSOBOWYCH, TOWAROWYCH ORAZ URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
W BUDYNKACH WAT”

CPV: 50531400-0

Otwarcie ofert: 15.09.2020 r., godz. 11:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/16903/details

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 26 sierpnia 2020 o godz. 10.07 Agnieszka Szymaniak
Artykuł został zmieniony 26 stycznia 2021 o godz. 08.40 Agnieszka Szymaniak