Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawa analizatorów i oscyloskopu”

CPV: 38433300-2, 38434000-6, 38342000-4

Otwarcie ofert: 24.09.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/17478/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 10 września 2020 o godz. 10.45 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 5 października 2020 o godz. 12.25 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 16 listopada 2020 o godz. 08.14 Weronika Popielarczyk