Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Dostawa sprzętu biurowego, RTV i AGD”

CPV: 31000000-6, 30000000-9, 37300000-1, 39713410-0

Otwarcie ofert: 20.10.2020r., godz. 10:00

Otwarcie ofert: 23.10.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/18035/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 5 października 2020 o godz. 12.24 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 19 października 2020 o godz. 09.45 Weronika Popielarczyk
Artykuł został zmieniony 20 kwietnia 2021 o godz. 13.14 Weronika Popielarczyk