Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 214 000 euro na:

„Zestaw oprogramowania i sprzętu do laboratorium specjalistycznego”

CPV: 30214000-2, 30213000-5, 30232100-5, 24560000-7, 19500000-1, 30213200-7, 30213500-0, 48983000-2, 48931000-3, 48980000-1, 30233100-2, 30230000-0

Otwarcie ofert: 07.10.2020r., godz. 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:  https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/17191/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 4 września 2020 o godz. 13.54 Radosław Jankowski
Artykuł został zmieniony 15 stycznia 2021 o godz. 09.28 Radosław Jankowski