Baner BIP

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
ogłasza przetarg nieograniczony, o wartości poniżej 214 000 euro na:

„Wywóz odpadów z pojemników Bóbr1100L  i KP7”

CPV: 90511000-2

Otwarcie ofert: 07.10.2020r., 14.10.2020r. godz. 11:00 10:00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy zakupowej, pod adresem:

https://wat.ezamawiajacy.pl/pn/wat/demand/notice/public/17764/details

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony 25 września 2020 o godz. 13.40 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 2 października 2020 o godz. 09.28 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 5 października 2020 o godz. 13.59 Teresa Lewczuk
Artykuł został zmieniony 7 kwietnia 2021 o godz. 15.32 Teresa Lewczuk